EU4Journalists.eu is currently not updated. We hope to be back soon.

eu4journalists

select your language

Põllumajandus - Kalandus - Toiduohutus

1. Ühine põllumajanduspoliitika (CAP)

Päevakajalised teemad

  • Põllumajanduse tulevik laienenud Euroopa Liidus
  • Energeetilised põllukultuurid kui tähtis sektor
  • GMOd ja toiduohutus
  • Võitlus toodangu toetusraha väljapetjatega
  • Ülevaade CAPist

EL põllumajanduspoliitika sai alguse 1957 . aastal, mil Rooma lepingu asutajad, kellel oli veel värskelt meeles sõjajärgne toidupuudus, määratlesid ühise põllumajanduspoliitika üldeesmärgid. Common Agricultural Policy (CAP) printsiibid ja mehhanismid võtsid omaks kuus Euroopa Majandusühenduse asutajamaad ning 1962. aastal alustati CAPi elluviimist.

CAP loodi selleks, et tagada Euroopa sõltumatus toiduainetega varustamisel. CAP põhiprintsiibid on: garanteeritud põllumajandussaaduste hinnad, mis on sageli kõrgemad maailmaturu hindadest ning rahalised toetused, mis seotud toodangu hulgaga ning muretusega toodangu ülejäägi pärast.

CAP on üks täielikumalt integreeritud EL poliitikaid. 1970 . aastal läks ligi 70% EL eelarvest põllumajandusele. Pärast mitmeid reforme on põllumajandusega seotud kulutused 2007-2013 finantsperioodiks langenud 35 protsendile. Samal ajal paigutati rohkem raha (9,7%) maaelu arendamisele ja EL teiste vastutusvaldkondade suurendamisele.

CAP reformide esimene laine vähendas ületootmist, kahandas pudrumägesid ja tühjendas piimajõgesid. 2002 . aastaks oli kogunenud rida asjaolusid (kaasa arvatud mitmed toidukriisid, EL idapoolne laienemine, Maailma Kaubandusorganisatsiooni protestid CAP vastu), mis viisid vajaduseni vaadata põhjalikult üle EL põllumajanduspoliitika ning Gothenburgi tippkohtumisel piiritletigi alalhoidva arengu strateegia. 2003 . aastal tutvustas tollane põllumajanduse, kalanduse ja maaelu arendamise volinik Franz Fischler CAP reformi, mis tema hinnangul oli kõige radikaalsem EL põllumajanduspoliitika ajaloos. Tema peamised ettepanekud olid:

  • toetuste ja toodangu eraldamine
  • toetuse saamise eeltingimuseks on kõrged nõuded keskkonna, toiduohutuse ja loomade heaolu standardite järgimisel
  • vastandina otse- ja turutoetustele rohkem raha maaelu arengule
  • mitmes valdkonnas sekkumishindade alandamine

Pärast ägedaid vaidlusi nõustusid põllumajandusministrid minema CAP reformiga edasi. Ehkki seost põllumehe toetuse ja toodangu koguse vahel ei olnud täielikult tühistatud nagu algselt plaaniti, toimus oluline nihe – suurema osa põllumeeste sissetulek tuleb nüüd otsetoetusest, mis põhineb nende valdustel ja mitte toodangul.

Reform valmistas ELi ette ka Maailma Kaubandusorganisatsiooni Doha vooru rahvusvahelise kaubanduse liberaliseerimise kõnelusteks, kus EL tegi ettepanku kõrvaldada eksporditoetused täielikult aastaks 2013. Ükskõik missugune kõneluste tulemus ka oleks, jääb EL maailma suurimaks toidu importijaks, eriti just arengumaadest.

2003 . aasta CAP reformist jäi välja terve hulk tundlikke valdkondi, mis puudutavad suhkrut, veini, banaane ning mitmeid puu- ja juurvilju. 2005 . aastal kiideti heaks põhjalik suhkrureform. 2006 . aastal ja 2007 . aasta alguses tegi komisjon ettepaneku viia reformid läbi banaane, veini ning puu- ja juurvilju puudutavates sektorites.

Barroso komisjonis võttis ümbernimetatud põllumajanduse ja maaelu arendamise peadirektoraadi juhtimise üle Mariann Fischer Boel. Ta jätkab võitlust toiduainete kõrge kvaliteedi ja ohutuse eest, maaelu arengu poliitikavaldkonna tugevdamist aastatel 2007-2013, energeetiliste põllukultuuride plaane, CAP lihtsustamist ning bürokraatia vähendamist.

EL laienemine 15 liikmesriigilt 27le esitas CAPile uued väljakutsed – EL põllumeeste arv on kasvanud üle 70 protsendi.

Põllumeeste organisatsioone rõõmustab EL otsus kasutada 2020 . aastaks transpordis kütusena vähemalt 10% biokütust. EL on andnud põllumajandusele võimaluse mängida suuremat osa võitluses kliimamuutustega.

EL juhid on leppinud kokku teha CAPist kokkuvõte 2008 . aastal. 2009 . aastal on plaanis vaadata tervenisti üle EL eelarve, millel on ilmselt mõju ka CAP tulevikule peale 2013 . aastat.

back to top