EU4Journalists.eu is currently not updated. We hope to be back soon.

eu4journalists

select your language

Mezőgazdaság - Halászat - Élelmiszeripar

1. Közös mezőgazdasági politika (CAP)

Témakörök

  • A földművelés jövője a bővített EU-ban
  • A terményekből nyert energia: egy fontos ágazat
  • A GMO és az élelmiszerbiztonság
  • A támogatásokat célzó csalárd igények elleni küzdelem
  • A CAP előterjesztéseinek áttekintése

Az EU mezőgazdasági politikája 1957-től datálódik, amikor a Római Egyezmény létrehozói meghatározták a közös mezőgazdasági politika főbb elemeit és a háború utáni élelmiszerhiány még frissen élt az emlékezetben. A Közös Mezőgazdasági Politika (CAP) elveit és működési mechanizmusát az Európai Gazdasági Közösség hat alapító tagállama fogadta el, és a CAP 1962-től lépett érvénybe.

A CAP-ot úgy alkották meg, hogy biztosítsa Európa önellátását az élelmiszeripar terén. Az alapelvek szerint garantálják a mezőgazdasági termékek árát, gyakran a világpiaci árak felett; és támogatást nyújtanak a termékmennyiség alapján a kisvállalkozások fölös termékeinek problémája esetén.

Az EU politikái közül a CAP valósult meg legsikeresebben. 1970-ben az EU-költségvetés közel 70%-át tette ki a mezőgazdaság. A reformsorozatok után a mezőgazdaságra szánt kiadások 35%-kal csökkentek a 2007 és 2013-as közötti időszakra vonatkozóan. Ugyanebben a periódusban 9,7%-kal több pénzt fordítanak a vidékfejlesztésre és az EU egyéb kötelezettségeinek bővítésére.

A CAP-reformok első hulláma csökkentette a túltermelést; megszűntette a “vajhegyeket”, és kiürítette a “tej-tavakat”. De 2002-től számos tényező szükségessé tette, hogy alaposan áttekintsék az EU mezőgazdasági politikáját, beleértve több élelmiszerválságot, az EU keletre irányuló bővítését, a Kereskedelmi Világszervezet kifogásait a CAP-pal szemben, valamint a göteborgi csúcson meghatározott fenntartható fejlődési stratégiákat. 2003-ban Franz Fischler, az akkori mezőgazdasági, halászati és vidékfejlesztési biztos bemutatta a CAP-reformcsomagot, az EU legradikálisabb fejlődésének nevezve azt a mezőgazdasági politika terén. A fő javaslatok a következők voltak:

  • a termelés és támogatások szétkapcsolása
  • a környezet, az élelmiszerbiztonság és az állattartás magas színvonala az elnyerhető támogatások feltételeiként
  • több pénz a vidékfejlesztésre, szemben a közvetlen és piaci támogatásokkal
  • az intervenciós árak megnyirbálása számos ágazatban

Heves viták után a mezőgazdasági miniszterek jóváhagyták a CAP-reformok keresztülvitelét. Noha az összefüggés nem szűnt teljesen a gazdaságok támogatása és a terménymennyiség között, mint ahogyan eredetileg indítványozták, a fő változás mégis megtörtént, azaz most a gazdák földterület és az állatállomány nagysága, és nem a termékek mennyisége alapján juthatnak támogatáshoz.

A reform ugyancsak felkészítette az EU-t a WTO ‘Doha’-fordulójának a nemzetközi kereskedelmi liberalizációjáról szóló megbeszéléseire, ahol az EU felajánlotta, hogy megszűnteti az exporttámogatásokat 2013-ig. A tárgyalásokat 2006-ban elhalasztották. Bármi lesz is a megbeszélések eredménye, az EU a világ legnagyobb élelmiszer importőre marad, különösen a fejlődő országokból.

Számos érzékeny terület kimaradt a 2003-as CAP-reformból, mint a cukor, a bor, a banán és az egyéb gyümölcsök és zöldségek. Azóta, 2005-ben elfogadták a cukor-ágazat alapos reformját. 2006-ban és 2007 elején a Bizottság szintén reformokat indítványozott a bor, a banán, valamint a gyümölcs- és zöldségágazatot illetően.

A Barroso-Bizottságban Mariann Fischer Boel vette át az átkeresztelt Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság irányítását. Ő folytatja a megkezdett törekvéseket a magasabb élelmiszerbiztonság és minőség érdekében; segíti a vidékfejlesztési politika hatékony alkalmazását 2007 és 2013 között, az energiatermelés tervezését, a CAP egyszerűsítését valamint a bürokrácia csökkentését.

A 15-ről 27 tagúvá vált EU új kihívásokat jelent a CAP számára – a gazdák száma az EU-ban több mint 70%-al növekedett.

A gazda-szövetségek örülnek az EU határozatának, amelynek köszönhetően 10%-os minimumban határozták meg a szállítást érintő bioüzemanyag alkalmazását 2020-ra. Az EU lehetővé tette a mezőgazdaság számára, hogy nagyobb szerepet játsszon a klímaváltozás elleni harcban, a COPA-szervezet szerint.

Az EU vezetők egyetértettek abban, hogy felülvizsgálják a CAP-ot 2008-ban. 2009-ben áttekintik az egész EU költségvetést, amely valószínűleg befolyással bír majd a CAP 2013-on túli jövőjére.

back to top