EU4Journalists.eu is currently not updated. We hope to be back soon.

eu4journalists

select your language

Kmetijstvo – ribištvo – prehrana

1. Skupna kmetijska politika (CAP)

Zadeve

  • prihodnost gojenja v razširjeni EU
  • energetske rastline kot pomemben sektor
  • gensko spremenjeni organizmi (GMO) in varna hrana
  • boj proti goljufivim prošnjam za proizvodne subvencije
  • prihaja poročilo Skupne kmetijske politike (CAP)

Začetki kmetijske reforme v EU segajo v leto 1957, ko so ustvarjalci Rimske pogodbe (pod vplivom spominov na pomanjkanje v povojnem času) definirali splošne cilje skupne kmetijske politike. Načela in mehanizme Skupne kmetijske politike (CAP) je prevzelo šest držav ustanoviteljic Evropske gospodarske skupnosti in tako je leta 1962 v veljavo stopila CAP.

CAP je bila ustanovljena z namenom zagotoviti samozadostnost Evrope na področju pridelovanja živil. Njena osnovna načela so ostala nespremenjena: zagotovljene cene kmetijskih izdelkov, pogosto nad svetovno ravnijo, in subvencije na osnovi količine pridelave, ne ozirajoč se na poblem presežka pridelave.

CAP je najbolj integrirana politika Evropske unije. V 70. letih 20. stoletja je bilo več kot 70% proračuna Evropske unije namenjenih kmetijstvu. Po vrsti reform so za proračunsko leto 2007-2013 stroški za kmetijstvo padli na 35%. V istem obdobju je bilo razporejenih še dodatnih 9,7% za razvoj podeželja in širjenje drugih področij.

Prvi val reform je zmanjšal proizvodnjo. Leta 2002 je prišlo do važnega pregleda kmetijske politike Evropske unije vključno s prehrambeno krizo, predvidenimi širitvami na vzhod, cilji Svetovne trgovinske organizacije, Skupno kmetijsko politiko (CAP) in strategijo trajnostnega razvoja definirano v Gothenburški konferenci. Leta 2003 je Franz Fischler, takrat komisar za kmetijstvo, ribištvo in razvoj podeželja, predstavil paket reform Skupne kmetijske politike (CAP) in ga predstavil kot najbolj radikalno izboljšavo kmetijske politike v Evropski uniji do takrat. Njegovi glavni predlogi so vključevali:

  • razdvojitev subvencij in proizvodnje
  • visoki okoljski standardi, visoki standardi varne hrane in visoki standardi dobrega počutja živali kot predpogoj za dodelitev subvencije
  • več denarja za razvoj podeželja v nasprotju z neposrednimi in tržnimi subvencijami
  • zmanjšane intervencijske cene v številnih sektorjih

Po vroči razpravi so se ministri za kmetijstvo strinjali z CAP reformami. Kljub temu pa povezava med subvencijo kmetijam in količino proizvodnje kljub predlogu ni bila popolnoma ukinjena. Nastala je velika sprememba; kmetje so večino svojih prihodkov začeli dobivati iz neposredne podpore, ki je temeljila na velikosti njihovega kmetijskega gospodarstva in ne na proizvodnji.

Reforma je Evropsko unijo pripravila tudi na krog pogajanj Svetovne trgovinske organizacije v Dohi. Beseda je tekla o mednarodni trgovini in EU se je ponudila, da popolnoma prekine z izvoznimi subvencijami do leta 2013. Pogajanja so bila leta 2006 začasno ustavljena. Neodvisno od teh pogajanj pa EU še vedno ostaja največji svetovni uvoznik hrane, še posebno iz držav v razvoju.

Veliko občutljivih področij je bilo iz CAP reforme iz leta 2003 izpuščenih, vključno s sladkorjem, vinom, bananami in drugim sadjem ter zelenjavo. Od takrat je bila leta 2005 sprejeta temeljita reforma na področju sladkorja, leta 2006 in na začetku leta 2007 pa je Komisija predlagala tudi reforme na področjih vina, banan, sadja in zelenjave.

V času, ko je Komisijo vodil Barroso, je nadzorstvo nad preimenovanim Kmetijstvom in razvojem podeželja DG prevzela Mariann Fischer Boel. Še naprej si prizadeva za višjo kvaliteto in varnost živil, za učinkovito uporabo politike razvoja podeželja 2007-2013, za načrt energetskih rastlin, za poenostavitev Skupne kmetijske politike ter za čim bolj preprost in nebirokratski sistem.

Nove izzive je Skupni kmetijski politiki prinesla tudi razširitev EU iz 15 na 27 držav; število kmetov se je namreč povečalo za več kot 70%.

Kmetijske organizacije so zadovoljne z odločitvijo EU, ki je do leta 2020 določila vsaj 10% cilj pri uporabi biogoriva pri prevozih. Organizacija COPA ocenjuje, da je EU kmetijstvu ponudila večji vpliv pri zmanjševanju klimatskih sprememb.

Voditelji EU so sklenili, da bodo leta 2008 pregledali Skupno kmetijsko politiko. Leta 2009 bo na sporedu splošni pregled proračuna EU, ki bo verjetno imel posledice za prihodnost Skupne kmetijske politike po 2013.

back to top